Publikacje i projekty

Opublikowane artykuły naukowe i przeprowadzone projekty naukowo-dydaktyczne

Opublikowane artykuły

2019
Rudolf Muhr, Dawid Czech, Roman Lewicki

Die Lesbarkeit des Allgemeinen Bürgerlichen Zivilgesetzbuchces (ABGB) Österreichs und des polnischen Zivilgesetzbuches (KC) im Vergleich. Kommunikologische und Linguodidaktische Implikationen

W: A. Stolarczyk Gembiak, M. Woźnicka i D. Dolatowski (Red.), Annäherungen 4, s. 17-43

2018
Dawid Czech

Metaphorical structure in translation of popular business discourse: A comparative analysis of Polish and English business texts

W: M. Walczyński, P. Czajka i M. Szawerna (Red.) On the Verge Between Language and Translation, s. 137-160

2017
Dawid Czech

Fair use vs. permitted use: A comparative legal analysis of personal use in Polish and American intellectual property law

Gospodarka Rynek Edukacja 18, nr 2

2015
Dawid Czech

A body of understanding: Embodiment of language in light of current psycholinguistic and neurolinguistic research

Orbis Linguarum 43, s. 341-358

2013
Dawid Czech

Challenges in video game localization: An integrated perspective

Explorations: A Journal of Language and Literature 1, s. 3-25;

Przeprowadzone projekty naukowo-dydaktyczne

Uniwersytet Wrocławski

Międzynarodowa Konferencja Przekładoznawcza „Culture in Transfer 2016”

Jako jeden z organizatorów byłem odpowiedzialny za komunikację z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi, planowanie budżetu konferencji oraz przygotowanie przestrzeni konferencyjnej. Byłem także przewodniczącym jednego z paneli konferencyjnych.

Uniwersytet Wrocławski

Dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów IFA

Wraz z innymi członkami Doktoranckiego Koła Naukowego „Translatio” zorganizowałem dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów IFA UWr z pisania akademickiego, komunikacji ustnej oraz słownictwa.

Stowarzyszenie „Polskie Gry Wideo”

Laboratorium Gier Wideo UWr

W ramach prac Laboratorium uczestniczyłem w organizacji warsztatów i wykładów otwartych. Byłem także odpowiedzialny za obsługę prawną stowarzyszenia.

Popularyzowanie nauki

Prowadzę bloga poświęconego tematom na przecięciu nauki, filozofii i popkultury. Wygłaszałem również prelekcje na lokalnych wydarzeniach popularnonaukowych (np. na wrocławskich Dniach Fantastyki). Aktywnie działam w mediach społecznościowych.

Inne projekty

Uczestniczyłem w organizacji wydarzeń skierowanych do młodzieży szkolnej i objętej patronatem IFA UWr m.in. olimpiad j. angielskiego (jako egzaminator ustny), powiatowych konkursów j. angielskiego oraz maratonów językoznawczych.

pl_PLPolish