User Friendly – popular science, design

Description

  • Wydawnictwo Karakter

  • 2022

Cliff Kuang i Robert Fabricant, User Friendly. Jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają nasze życie, pracę i rozrywkę, przeł. Dawid Czech, Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2022.

Tytuł oryginału: User Friendly: How the Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live, Work, and Play.

Redakcja: Mariusz Sobczyński

Korekta: Paulina Lenar, Ewa Ślusarczyk

Projekt graficzny: Wojtek Janikowski

Książka porusza szerokie spektrum zagadnień związanych z dizajnem, które podczas przekładu wymagały weryfikacji nie tylko terminologicznej, ale także historiograficznej. Poprawne przełożenie niektórych rozdziałów – jak tego o awarii w elektrowni atomowej w Three Mile Island czy kolejnego, omawiającego badania nad wojskowymi katastrofami lotniczymi – nie byłoby możliwe bez wielu godzin drobiazgowej analizy materiałów źródłowych, a nierzadko także pracy iście detektywistycznej. W książce pojawiają się ponadto udramatyzowane opisy wydarzeń; tłumacząc je starałem się przede wszystkim odtworzyć ich wartką akcję i napięcie – zamienić styl typowy dla literatury faktu na bardziej odpowiedni dla beletrystyki.

Tłumaczenie na język polski wykonane zostało w programie SDL Trados 2019 a korekta autorska tekstu w programie MS Word.

en_USEnglish